מלי בלון

06.02.1978
דוגמנית
מלי בלון
צילום : "מיד מאדיק"