קריסטי ברינקלי

20.02.1978
דוגמנית
קריסטי ברינקלי
צילום : "מישל גריי"