רינה מור

27.02.1978
מלכת היופי ומיס תבל לשנת 1976
רינה מור
צילום : "בן לם"