דוגמנים

20.03.1978
מחופשים לכבוד גיליון פורים
דוגמנים
צילום : "לא ידוע"