המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

10.04.1978

דפנה מודיאנו, פנינה טננבאום, דורית ילינק ושרי אלון - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "בן לם"