המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

17.04.1978

ריטה כהן, ריקי עמרם, יהודית נגר ותמי ליברמן - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "בן לם"