המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

24.04.1978

ליזי שדה, ניצה מירון, יפה שבסו וסמדר וייס - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "בן לם"