המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

30.04.1978

עדנה עדה, חנה הופלר, יהודית אביטל ואורית בן שלום - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "בן לם"