המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

08.05.1978

ציפי גרשונוביץ, איריס אקסלרד, רויטל ממן ואילנה לוי - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "בן לם"