שרי אלון ואברהם נוסן

12.06.1978
נערת ישראל לשנת 1978 ברגע ההכתרה עם מנכ"ל חברת הלנה רובינשטיין
שרי אלון ואברהם נוסן
צילום : "סטודיו גברא"