דורית ילינק, שרי אלון ולאה אבגי

19.06.1978
מלכת היופי עם נערת ישראל ונערת החן
דורית ילינק, שרי אלון ולאה אבגי
צילום : "סטודיו גברא"