עולה חדשה

17.05.1950
עם פירות הארץ
עולה חדשה
צילום : "לא ידוע"