שרי אלון

10.07.1978
נערת ישראל לשנת 1978
שרי אלון
צילום : "בן לם"