דורית ילינק

17.07.1978
מלכת היופי לשנת 1978
דורית ילינק
צילום : "בן לם"