דורית ילינק

24.07.1978
מלכת היופי לשנת 1978
דורית ילינק
צילום : "סמי בן גד"