לאה אבגי

07.08.1978
מלכת החן לשנת 1978
לאה אבגי
צילום : "סמי בן גד"