חנה אקרלינג

21.08.1978
מלכת ירושלים
חנה אקרלינג
צילום : "סמי בן גד"