דיינה מורי

11.09.1978
דוגמנית
דיינה מורי
צילום : "שרות בין-לאומי"