לולה גרנטמן

25.05.1950
הפסנתרנית הצעירה שקועה בנגינה
לולה גרנטמן
צילום : "לא ידוע"