דליה ליצקי

18.09.1978
דוגמנית
דליה ליצקי
צילום : "סמי בן גד"