אופירה שרון וסער שרון

09.10.1978

אלמנת צה"ל עם בנה

אופירה שרון וסער שרון
צילום : "שמואל יערי"