חני אקרלינג

30.10.1978

מלכת ירושלים, לאחר זכייתה בתואר סגנית מיס אסיה

חני אקרלינג
צילום : "סמי בן גד"