אבי מורקי ויפה כפיר

20.11.1978
דוגמנים
אבי מורקי ויפה כפיר
צילום : "סמי בן גד"