נערות

31.05.1950
חמש נערות הקופצות ערב ערב את "קפיצת המוות"
נערות
צילום : "לא ידוע"