שרה חן ונאוה חן

27.11.1978
דוגמניות אחיות
שרה חן ונאוה חן
צילום : "שמואל יערי"