אתי זבקו

11.12.1978
שחקנית
אתי זבקו
צילום : "בן לם"