ניקי פרימן

18.12.1978
דוגמנית
ניקי פרימן
צילום : "סמי בן גד"