יהושע שחם

25.12.1978
דוגמן
יהושע שחם
צילום : "סמי בן גד"