נורית בלאו

01.01.1979
שחקנית
נורית בלאו
צילום : "סמי בן גד"