לוסילה סן גבריאל

15.01.1979
דוגמנית
לוסילה סן גבריאל
צילום : "סמי בן גד"