נערה

07.06.1950
משקיפה על קיבוץ אפיקים ושמחה ביום הולדתו ה-15
נערה
צילום : "לא ידוע"