מיכל בת אדם ובריז'יט קאטיון

19.02.1979
שחקניות הסרט "רגעים", לימים תהיה מיכל בת אדם כלת פרס ישראל
מיכל בת אדם ובריז'יט קאטיון
צילום : "נירה, קמרה 13"