פסי קמרד

26.02.1979
דוגמנית
פסי קמרד
צילום : "נירה, קמרה 13"