אהובה גרוס

19.03.1979
דוגמנית
אהובה גרוס
צילום : "לא ידוע"