חנה מרון

14.06.1950
בלי איפור, עומדת ברחוב עם שלט בידה הקורא לקהל להזדהות עם התיאטרון בשביתתו
חנה מרון
צילום : "לא ידוע"