המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

16.04.1979

דליה נוריאל, נאוה חלימי, ענת כהן ונעמי כהן - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"