המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

23.04.1979

דורית סמון, דנה פלר, רחלי אייזנשטט, הדס צוקרמן, חלי בן דוד, ורד פולגר - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"