המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

30.04.1979

שמחה מנחם, רונית כץ, רונית בן בסט, אורית קרסיק - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"