המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

07.05.1979
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"