המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1979

21.05.1979

הדס צוקרמן, חלי בן דוד, ורד פולגר, שלי גלייט, אורית קרסיק, אורלי גרינברג, פנינה ציפריס, איריס קנר, רחלי אייזנשטט ואיריס מנדלמן

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1979
צילום : "סמי בן גד, איציק נופך מוזס"