דנה פלר ואברהם נוסן

11.06.1979
נערת ישראל ברגע ההכתרה עם מנכ"ל חברת הלנה רובינשטיין
דנה פלר ואברהם נוסן
צילום : "שמואל יערי"