ורד פולגר, דנה פלר וחלי בן דוד

18.06.1979
מלכת היופי עם נערת ישראל ונערת החן לשנת 1979
ורד פולגר, דנה פלר וחלי בן דוד
צילום : "שמואל יערי"