יעל חובב

02.07.1979
נערת ישראל לשנת 1979
יעל חובב
צילום : "לא ידוע"