ספירית דבני

23.07.1979
דיילת ב"אל על"
ספירית דבני
צילום : "נירה דוד"