דנה פלר

30.07.1979
נערת ישראל לשנת 1979
דנה פלר
צילום : "לא ידוע"