רונית גינצברג

27.08.1979
דוגמנית
רונית גינצברג
צילום : "נירה דוד"