מועמדת למלכת היופי

28.06.1950
עם התואר המעניין: השיניים היפות, הבריאות והמטופלות ביותר
מועמדת למלכת היופי
צילום : "לא ידוע"