אורית קורנובסקי

15.10.1979
דוגמנית
אורית קורנובסקי
צילום : "נירה דוד"