ברברה קאררה

22.10.1979
דוגמנית
ברברה קאררה
צילום : "נירה דוד"