רינה מור

05.11.1979
מלכת היופי ומיס תבל לשנת 1976
רינה מור
צילום : "יקי הלפרין"